آیا میدانید شیرینی تنها مزهای است که جنین در رحم مادر هم میفهمد.
آیا میدانید زنبور عسل 5 چشم دارد که 2 تا اصلی در بغل سر و 3 تا بر روی سر قرار دارد.

آیا میدانید 20 درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد.
آیا میدانید بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است.
آیا میدانید خرس قطبی هنگامی که روی دو پا میایستد حدود 3 متر است.
آیا میدانید در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد.
آیا میدانید خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدود.
آیا میدانید حس بویایی خرس تقریباً 100 برابر قویتر از انسان است.
آیا میدانید کوههای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند میشوند.
آیا میدانید بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.
آیا میدانید گرده گل هرگز فاسد نمیشود.
آیا میدانید دانشمندان دریافتهاند که مورچه همچون انسان صبحها خمیازه میکشد.
آیا میدانید ویروس عامل آنفلوآنزا بیش از 200 نوع دارد.
آیا میدانید هیتلر از مکانهای بسته بسیار وحشت داشت.
آیا میدانید فنلاند از 179 هزار و 585 جزیره تشکیل شده است.
آیا میدانید زنبور از بوی عرق بدش میآید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطرزده باشد حمله میکند.
آیا میدانید رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوهای ناراحت کننده است.
آیا میدانید بدن زنبورداران میتواند بیش از 100 نیش زنبور عسل را تحمل کند.
آیا میدانید زنبور بینظمی را دوست ندارد، اگر جلوی کندوی آنها بایستید به شما حمله خواهند کرد.
آیا میدانید سختی آب مشابه سختی بتن است.
آیا میدانید رعد و برقی به طول 6 و 1کیلومتر دارای برق کافی برای روشن کردن 1 میلیون لامپ است.

آیا می‌دانید هنگام صحبت برای بیان هر کلمه 72 ماهیچه به کار گرفته می‌شود.
-آیا می‌دانید خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوت‌
ها خونی روشن و شفاف دارند.


-آیا می‌دانید دانه نوعی درخت غول پیکر از خانواده کاج فقط 005/0 گرم وزن دارد.
-آیا می‌دانید 85 درصد گیاهان در اقیانوس‌ها رشد می‌
کنند.
-آیا می‌دانید تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس است و فقط خیلی زیاد آن را از بین می‌
برد.
-آیا می‌
دانید زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد.
 -•آیا میدانید شما به طور متوسط 15000 بار در روز پلک میزنید.
-آیا میدانید حدود 13 درصد مردم چپ دست هستند، این رقم در گذشته 11 درصد بود.
-آیا میدانید دو سوم وزن بدن از آب تشکیل شده که 92 درصد خون 75 درصد مغز 75 عضلات از آب تشکیل شدهاند.
-آیا میدانید هر انسان میتواند 1 دقیقه نفس خود را حبس کند و رکوردش در جهان 8.5 دقیقه است.
-آیا میدانید در 150 سال گذشته قد افراد در کشورهای صنعتی 10 سانت رشد داشته است.
-آیا میدانید هر تکه کاغذ را نمیتوان بیش از 9 بار تا کرد.
-آیا میدانید 75 درصد جرم اتمسفر در 10 کیلومتر ضخامت پایین جو قرار گرفته است.
-آیا میدانید تغییر فاصله زمین و خورشید تأثیری بر دما ندارد بلکه زاویه تابش خورشید مؤثر است.
-آیا میدانید تبخیر از سطح خاک عمدهترین منبع هدر رفت آب به صورت تبخیر در ایران است.
-آیا میدانید بر هر سانتی متر از سطح زمین 105 کیلوگرم هوا وجود دارد.
-آیا میدانید در فصل زمستان در مناطق سردسیر لیمنوگراف از کار انداخته و از اشل استفاده میکنند.
-آیا میدانید به ازای هر 1 درصد افزایش نمک محلول در آب 1 درصد از شدت تبخیر کاسته میشود.
-آیا میدانید اگر تمام یخهای قطبی ذوب شوند آب دریاها 14 متر بالا میآید.
-آیا میدانید بیشترین قربانیان سیل زنان و سپس کودکان هستند.

آیا می‌دانید نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا می‌دهد.
آیا می‌دانید 200 ویروس شناخته شده که به دستگاه تنفس اثر می‌گذارند و باعث سرماخوردگی می‌
شوند.


آیا می‌دانید دریای مدیترانه بین 3 قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد.
آیا می‌
دانید جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است.
آیا می‌
دانید انسان اولیه و اجداد اولیه انسان هر دو در یک زمان در اروپا بودند.
آیا می‌دانید نوزاد بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آن‌ها به یکدیگر جوش می‌
خورند.
آیا می‌دانید تقریباً یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل می‌
دهد.
آیا می‌دانید 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون‌
اند.
آیا می‌دانید با یک مداد می‌
توان خطی به طول 56 کیلومتر کشید.
آیا می‌دانید عقرب‌
ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیو تأثیری بر آن ها ندارد.
آیا می‌دانید عقرب‌ها دو دشمن دارند که یکی از آن‌
ها یک نوع سار و دیگری مگس است.
آیا می‌دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می‌
کند.
آیا می‌
دانید اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.
آیا می‌دانید نور می‌
تواند در یک ثانیه 7.5 دور دور زمین بچرخد.
آیا می‌دانید اگر تمام رگ‌های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا 000/97 کیلومتر می‌
شود.

آیا میدانید سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت آن در هوا است.
آیا میدانید وقتی مگس بر روی یک میله فولادی مینشیند به اندازه 2 میلیونیم میلیمتر خم میشود.
آیا میدانید فشار در مرکز خورشید تقریباً 700 میلیون تن بر 5/4 مترمربع است.
آیا میدانید طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.
آیا میدانید داغترین نقطه زمین در دالول اتیوپی است که دمای هوا در سایه 94 درجه است.
آیا میدانید 1 لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است.