* عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان مبارک باد * 1397/5/29

 _عید قربان فرا می‌رسد پس از وقوف در عرفات و مشعر که شناخت و شعور را بالا برده است.

عید قربان فرا می‌رسد پس از عبور از منا که نشان عشق و آرزست. حال زمان رهایی از تعلقات و سرسپردگی به درگاه خداوند است. روز رهایی از هر آنچه غیر خداست که در آن حاجیان اسماعیل وجودشان را به پیشگاه خداوند قربانی می‌کنند.

عیدتان مبارک.