" گلهای زیبای بهمن ماهی تولدتان مبارک " 1396/11/28

" فرا رسیدن دهه فرخنده فجر سال 1396 مبارک باد " 1396/11/28

آمدی فجرآزادی! که با آمدن تو، امام آمد، امامی که بر سربیدادگران، خروش کلیم داشت و برجان امت، دم مسیح. کلامش بوی وحی‏داشت و طعم شیرین آوای انبیا.

" دهه فجرمبارک باد "