اطلاعیه مهم جهت ثبت نوبت دهی پایگاه سنجش (ویژه ی دانش آموزان پایه اول) 1395/4/5

 طبق اطلاعیه اداره آموزش و پرورش کشور، جهت ثبت نام در سامانه نوبت دهی پایگاه سنجش

برای دانش آموزان ورودی پایه اول در سال تحصیلی آینده ( سال تحصیلی 96-95 ) ،

والدین محترم لطفاً  یک قطعه عکس 4×3 دانش آموز را به صورت اسکن شده به دفتر دبستان تحویل نمایند.

بدیهی است که در صورت عدم ثبت نام به موقع در این سامانه، پرونده دانش آموز دارای نقص خواهد بود

و امکان ثبت نام وی در هیچ یک از مدارس کشور وجود نخواهد داشت.