اولیاء گرامی

 

 آنچه در چشم انداز دیدگان شما قرار دارد قسمتي از فعالیتهای دبستان غیر دولتی درخشش می باشد.

مدرسه ای که جمعی همدل و هم اندیش را گرد آورده تا برای خوشبختی و تعالی ، بخشی از فرزندان شهرمان هم پیمان شویم.

دبستان خانه همه دانش آموزان است لذا همانگونه که یک کودک در منزل خود می بایست از یکسری امکانات در شرایط مطلوب فیزیکی و روانی برخوردار باشد در دبستان نیز باید این شرایط هموار باشد.

 و به طبع ما با در دست داشتن بهترین و مفید ترین ساعات مفید کودکان می توانیم آنچه که اهداف مشترک والدین و نظام آموزش و پرورش و مجموعه درخشش است را به شیوه مطلوب و دلچسب برای عزیزان کشور ایران اسلامی عزیز پیاده نماییم.

که همانا آن چیزی نیست جز  همدلی و داشتن انگیزه برای تلاش در سالهای آتی، ایجاد پشتکار برای رسیدن به هدف و دوست داشتن یکدیگر و احترام گذاشتن به همنوعان و رعایت حقوق دیگران و رقابت با خود و فراگیری مهارتهایی که در زندگی آتی مسلما موثر خواهد بود. احترام به خود و در نهایت حفظ میراث فرهنگی هنری و ادبی برای انتقال آن به نسل های آتی و یادگیری مهارنهای خواندن و نوشتن و بحث کردن و استدلال و محاسبه نمودن .

با توجه به این مهم:

مجموعه درخشش برای تك تك  فرزندان خود بهروزی و سعادت را آرزومند است. و برای رسیدن به اهدافی که مد نظر دارد از هیچ كوششي فرو گذار نمی باشد