دبستان غیر دولتی دخترانه درخشش در مرکز شهر رشت - خیابان سعدی - واقع می باشد.این مرکز آموزشی با 7 کلاس درس ، سایت ، دفتر مرکزی می باشد.این مرکز در سال 1385 تاسیس و به لطف پروردگار در عرصه های مختلف - هنری - آموزشی - تحقیق و پژوهش - ورزش نام آمور ناحیه و شهر خود بوده است.